CoS Mick - IT Services

Projecten

Ontwikkelde applicaties en websites:

naam techniek omschrijving
Diverse Technisch-Wetenschappelijke applicaties bij Thermo Fisher Scientific (voorheen FEI Company) C# .NET, Python, COM interop, multithreading, beeldverwerking, machine learning   Sinds 2006 ben ik in dienst bij ThermoFisher Scientific (voorheen FEI Company), waar ik applicaties ontwikkel voor de aansturing van electronenmicroscopen. Beeldverwerking en systeemkennis spelen hierbij een belangrijke rol, machine learning is in opkomst.

Applicaties waar ik o.a. aan heb gewerkt: Maps™, NanoBuilder™, Slice & View G2™, iFast™, TEM Tomography™, TEM EPU™, diverse prototypes en proof-of-concept applicaties

"Micro-crystal Locator" Python, Scikit-Learn, data science, machine learning   Afstudeerproject bij het Data Expert Program (Jheronimus Academy of Data Science), waarin ik een prototype ontwikkelde om d.m.v. machine learning kleine deeltjes te vinden in microscoop-beelden.
High-Traffic Setup voor Mick's Rijmwoordenboek HaProxy, Apache2, Linux, VPS   Om de piekbelasting in december het hoofd te kunnen bieden, heb ik in de cloud een paar servers opgezet die parallel de rijmverzoeken afhandelen.
Rijmwoordenboek App voor iPhone en Android javascript, Appcelerator/Titanium, Sqlite   Mobiele versie als app van Mick's Rijmwoordenboek (te downloaden in de app stores van Apple en Google).
Website "Enerquest" Html, JavaScript, PHP Website voor bedrijf gespecialiseerd in duurzame energie
Content Management Systeem C# .NET, SqlServer, HTML / CSS, JavaScript Omvangrijk CMS voor on-line pensioenberekeningen.
(bij Akkermans & Parteners via CIMSOLUTIONS)
CBS Conjunctuurklok JavaScript, VBA, SVG Web applicatie voor grafisch overzicht van de stand van de economie

(bij het CBS via CIMSOLUTIONS)
Urenregistratie systeem VB.NET, MS Access Applicatie voor het registeren van gewerkte uren, vakantie uren etc inclusief rapportages en verzenden van brieven (intern bij CIMSOLUTIONS)
Webwinkel " Odd&Seen" Html, JavaScript, PHP Webwinkel voor groothandel in livestyle producten
Webwinkel " SunBeads" Html, JavaScript, PHP Webwinkel voor groothandel in kralen
Vergunning aanvragen MS Access, VBA Applicatie ter ondersteuning van het aanvraagproces van diverse vergunningen (voor een gemeentelijke instelling in Amsterdam)
Diverse administratieve applicaties MS Access, VBA Diverse administratieve applicaties voor een gemeentelijke instelling in Amsterdam
Boekhoudapplicatie & urenregistratie MS Access, VBA Applicatie die voor het bijhouden van de (eigen) boekhouding en urenregistratie en het genereren van bijbehorende overzichten.
Website "@Kralenhuis" Html, JavaScript, PHP Website voor winkel in handgemaakte glaskralen
Website "Rogaar Huiswerkbegeleiding " Html, JavaScript, PHP Website voor studie en huiswerkbegeleiding
Datamining tools for workstation inventory (IBM) MS Access, Lotus Approach, Brio Query Explorer, ObjectRexx, DB2 Client Combinatie van diverse programmaatjes en 'tools' om informatie te verzamelen uit een aantal grote database systemen (inclusief filtering van belangrijke kenmerken uit deze data).
Document Review Tool (IBM) PHP, SQL (InterBase), HTML, JavaScript Intranet-applicatie ter ondersteuning van het 'review' proces van documenten (inlcusief zoek-functionaliteit).
Mick's Rijmwoordenboek PHP, HTML, JavaScript On-line rijmwoordenboek (www.rijmwoordenboek.nl)
Windows-versie van Mick's Rijmwoordenboek Visual Basic 6.0 'stand-alone' versie van het rijmwoordenboek voor Windows. (te bestellen op CD-Rom via www.rijmwoordenboek.nl)
Diverse kleine websites

HTML, JavaScript, PHP

Diverse internetpagina's voor niet-commerciele doelen, zoals bruiloften, reisfoto's, etc.
Mick's PeakFinder (TU Delft) Turbo Pascal Applicatie voor het verwerken en visualiseren van meetgegevens
Simulatie Wigner kristal (TU Delft) Turbo Pascal Simulatie van klassieke elektronen in een harmonische poteniaal
Simulatie neuraal netwerk (TU Delft) Turbo Pascal Simulatie van een neuraal netwerk ter aansturing van een robot-arm
Diverse tools & utilities Turbo Pascal, Assembler (x086) Verscheidene programmaatjes (o.a. voor dataconversie, grafische utilities, etc)